Nasıl Bir Üniversite? '01.02.2011


üniversite özgür olmalı: düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü bir üniversitede en üst düzeyde yaşanabilmelidir.
üniversitede ayrımcılık olmamalı: hiç kimse siyasi eğiliminden, ideolojik tercihlerinden, din, dil, mezhep ve etnik aidiyetinden dolayı ayrımcılığa tabi tutulmamalıdır.
Objektif kriterlere göre iş yapılmalı: Atama ve yükseltilmelerde tamamen akademik, objektif, ölçülebilir kriterlere göre karar verilmeli, insanların özlük haklarıyla oynanmamalıdır.
çalışmak ödüllendirilmeli: üniversite çalışkanlığı, verimliliği ve yaratıcılığı teşvik etmeli, başarıyı ödüllendirmelidir.
Kaliteye önem verilmeli: üniversite araştırma ve eğitim-öğretim kalitesiyle öne çıkmalıdır.
Şehir ekonomisine katkı: üniversite içinde bulunduğu şehrin ekonomisine katkıda bulunacak faaliyetlere önem vermelidir.
Yaşam kalitesine katkı: üniversite şehirdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmalıdır.
Canlı, dinamik, huzurlu atmosfer: üniversitede, öğretim üyeleri ve öğrencilerin rahat ve huzur içinde çalışacağı, yaşayacağı ve bilimsel-kültürel etkinlikler düzenleyeceği canlı bir kampüs ortamı oluşturulmalıdır.
Bilimsel projelere destek: üniversite Bilimsel Araştırma Projelerini, öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası projelerde yer almalarını, bilimsel faaliyetlere katılımını desteklemelidir.
Şehirle bütünleşme, sanayi ile işbirliği: üniversite şehir, yerel yönetim birimleri ve sanayi ile işbirliğine önem vermeli; üniversitenin insan kaynakları şehrin kalkınmasına katkıda bulunacak sanayi projelerine yönlendirilmelidir.