Üniversitelerde Yeniden Yapılanmanın Aciliyeti ve Üniversitelerin Sorunları '26.06.2012


Bu kapsamda altını önemle çizmek gerekir ki, ülkelerin rekabet gücünü belirleyen ana dinamik eğitimli insan gücüdür. Küreselleşmenin duvarları yıkıp yerküreyi düzleştirdiği günümüz dünyasında ülkeler birbiriyle entegre olmakta, iktisadi, ticari, kültürel, sportif vb. her alanda rekabet giderek kızışmaktadır. AR-GE, inovasyon, yaratıcılık, yenilikçilik günümüzün rekabetçi ortamının öne çıkardığı kavramlardır. Bu konularda öne çıkabilmenin, refahı artırıp yaygınlaştırabilmenin, uluslararası alanda saygın bir ülke olabilmenin ön şartı, nitelikli insan gücüne, yaratıcı beyinlere, kaşif ve mucitlere sahip olabilmektir. Üniversiteler nitelikli işgücü yetiştiren ve insan kaynaklarının kalitesini iyileştiren; teknoloji ve bilgi üreten anahtar kurumlardır.
 
Makalenin tamamını okumak için...