Sihirli Anahtar Terminatöre Karşı: Avrupa Birliği N edir, Ne Değildir? Cumhuriyet Ü niversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Nisan 2001, 2(1): 109 - 124

ÖZET

Sihirli Anahtar Terminatöre Karşı: Avrupa Birliği Nedir, Ne Değildir?

Bu yazı Türk toplumunun üyelik konusunda oldukça farklı tepkiler verdiği Avrupa Birliği’nin ne olup ne olmadığı konusunu tartışmaktadır. Önce AB’nin tarihsel gelişimine ve Türkiye-AB ilişkilerinin seyrine gözatılmakta, ardından AB’nin kimi çevrelerin beklentisine yansıdığı gibi Türkiye için her kapıyı açacak bir sihirli anahtar mı, yoksa ulusal egemenliğimizi tehdit eden bir oluşum mu olduğu konusu irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Türkiye-AB İlişkileri, Kopenhag Kriterleri

ABSTRACT

The EU Between the Magic Key and the Terminator: What it is and What it is not?

This article discusses the nature of the European Union and its meaning for Turkey. Public opinion in Turkey shows remarkable differences on whether the EU is a magic key to open all the doors or a terminator, which threatens the national sovereignity of the country. First, it evaluates the historical evolution of the EU as a regional economic integration project. Then, it looks at the Turkey-EU relations. Lastly, it talks about more realistic implications of the EU membership for Turkey, as different from either extremes mentioned.

Keywords: European Union, Turkey-EU Relations, Copenhagen Criteria