Küreselleşmenin Kuşatması Altında Ulus - devlet: Ya Revizyon, Ya Tasfiye,” Demokrasi Platformu, C. 4, S. 15, ss. 185 - 199.

ÖZET

 Küreselleşme ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel boyutları olan karmaşık bir süreçtir. Öteki boyutları yanında küreselleşmenin özellikle ekonomik ve siyasal boyutu ulus-devletin geleceğini yakından ilgilendirmektedir. Öyle görünmektedir ki ulus-devletin son iki yüzyıldır sürdüğü saltanat devrini tamamlamıştır. Artık kendi sınırları içine kapanmış, vatandaşına istediği gibi muamele etmeye eğilimli, mal-hizmet ve sermaye akımlarına engeller koyan, buyurgan, tektipçi ve özgürlüklerden hazzetmeyen ulus-devlet döneminin kapanması kaçınılmazdır. Ulus-devletçi direnişin bütün dünyayı etkisine almış olan küreselleşme dalgasını tersine çevirmesi imkânsız görünmektedir. Bu koşullar altında şunu öngörmek mümkündür: ya ulus-devlet küreselleşmenin öne çıkardığı demokrasi, sivil toplum, çoğulculuk, serbest piyasa ekonomisi ile ekonomik ve siyasi özgürlükler ekseninde ciddi bir reforma tâbi tutulacak, ya da bundan önceki yüzyılların pek çok siyasal teşkilatlanma biçiminin akıbetine uğrayıp, zamanla tasfiye olacaktır.

 Anahtar kelimeler: ulus-devlet, küreselleşme, ulus-devletin akıbeti.