Türkiye’de Sivil Anayasa Arayışları, Anayasal İktisat ve Anayasada Bulunması Gereken İktisadi - Mali Hükümler - Haziran 2012

ÖZET

Türkiye’de Sivil Anayasa Arayışları, Anayasal İktisat ve Anayasada Bulunması Gereken

İktisadi-Mali Hükümler

Türkiye bugünlerde sivil anayasa hazırlıkları yapmaktadır. Toplumsal barış ve huzur için Türkiye’nin sivil, demokratik, çoğulcu ve özgürlükçü bir anayasaya çok ihtiyacı vardır. Askeri darbe ürünü anayasadan kurtulmak Türkiye’nin istikrarlı ve itibarlı bir ülke olması açısından elzemdir. Anayasada iktisadi-mali hükümlerin bulunması tartışmalı bir konudur. Bu çalışma, kamu tercihi teorisi ve anayasal iktisat tartışmalarına atıfla, anayasada iktisadi-mali hükümlerin bulunmasının fayda ve sakıncalarına değinmekte ve siyasi otoritenin tercih imkanlarını ortadan kaldırmayacak, ama keyfi uygulamalara da meydan vermeyecek, orta yolcu öneriler sunmaktadır.

Anahtar kelimeler: sivil anayasa, anayasal iktisat, ekonomik anayasa.

ABSTRACT

The Search for A Civilian Constitution in Turkey: Economic-Financial Provisions in the

Constitution in Light of the Constitutional Economics Debate

Turkey nowadays is in search of a civilian constitution. Indeed, the country is in need of a civil, democratic, pluralist and liberal constitution for social peace and prosperity. In order to become a stable and credible country, it is more than necessary for Turkey to get rid of the current constitution, which is a product of military coup. With reference to public choice theory and constitutional economics debate, this article discusses the pros and cons of putting economic—fiscal rules in the constitution, and –by taking a moderate perspective- proposes certain rules which would not totally eliminate political authority’s choice but limits arbitrary irregularities.

Keywords: civil constitution, constitutional economics, economic constitution