Avrupa Birliği ve Türkiye Bir Ekonomik ve Siyasi Analiz '25.10.2007'

Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik macerası çok boyutlu, karmaşık ve ilginç bir maceradır. Konunun bir boyutu, Osmanlının Avrupa karşısında güç kaybetmeye ve gerilemeye başladığı dönemlere kadar geriye giden, özellikle de 19. yüzyıl başlarında bu yönde atılan somut adımlarla başlayıp bugüne kadar gelen, Türkiye'nin Batılılaşma macerasıyla ilgilidir. İkinci bir boyutu, kendi iç dinamikleriyle değişme, dünyaya ayak uydurma ve toplumsal dönüşümü başarma konusunda öteden beri sıkıntılar yaşayan Türkiye'nin demokratikleşme, sivilleşme ve zenginleşme yolunda geçirmesi gereken değişim ve dönüşüm süreciyle ilgilidir. Üçüncü bir boyutu, Türkiye gibi tarihsel olarak genelde Batı, özelde Avrupa ile rekabet ve çatışma içinde olmuş, Doğu-İslam dünyasının parçası olagelmiş bir ülkenin, farklı dini, ideolojik, kültürel ve felsefi değerlerin temsilcisi olmuş bir dünyanın parçası haline gelmek istemesinin içerimleriyle ilgilidir. Bu çerçevede elinizdeki kitap, Avrupa Birliğinin geleceği ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin ima ettiği sonuçlar, getireceği avantajlar ve dezavantajlar konusunda birçok insanın kafasının karışık olduğu; gerek Avrupa, gerekse Türkiye'de ulusalcı akımların güç kazanmaya başladığı, iki taraf arasında yer yer derin kuşkuların ve güvensizliğin bulunduğu bir ortamda, AB-Türkiye bütünleşmesinin bir ekonomik ve siyasi analizini yapmayı denemektedir. Konunun güncelliği ve Türkiye için tarihsel önemi nedeniyle, kitabın gerek AB taraftarı gerekse karşıtı hemen herkes için yararlı bir kaynak olacağına kuşku yoktur.

Online satış için: http://www.orionkitabevi.com/product_info.php?cPath=37&products_id=55