Küresel Kapitalizmi Savunmak, (J. Norberg), (M. Toprak ile birlikte) '03.01.2003'

Küreselleşmeyi eleştiren kişilere, eserlere şöyle bir kulak kabartılıp göz gezdirildiğinde; söylenen sözlerin, kurulan cümlelerin içi -tamamen olmasa da- boş, temelleri deniz kumundan yapılmış, sloganvari ve hatta büyük bir çoğunluğu komplo teorilerine rahmet okutacak (elbette, tenzih hakkımız saklı olmakla birlikte) ciddiyetsizlikte bir yığından başka bir şey olmadıkları
görülecektir.

Türkiye'nin çorak fikir topraklarını değil sulayıp mamur hale getirmek, soyguncu bir "cowboy" edası ve fütursuzluğuyla at koşturan bütün kollektivistlerin bu gayriahlaki ve tekelci tavırlarına bir cevap olarak Liberte Yayınevi Johan Norbergin Küresel Kapitalizmi Savunmak isimli eserini okuyucunun beğenisine sunuyor. Yazar insan özgürlüğünü fikrin liberal ekonomik ifadesi" olarak savunduğu küresel kapitalizmin fikir hürriyetinden, insan haklarından, bireyin özgürlüğünden ayrı düşünülemeyeceğini örneklerle göstermeye gayret ediyor; ve başarıyor da.Başka bir çıkış yolunun olabileceğine inananlara ve bu çıkış yolunu arayanlara...